Hotel dei Pini

Hotel dei Pini: guanyador Certificat d'Excel · lència 2012 de TripAdvisor

Agraïm a tots els nostres clients i col · legues ....!

Agraïm a tots els nostres clients i socis de negocis de Pins hotel. Hem guanyat el Certificat d'Excel · lència 2012 de viatge que ens omple d'entusiasme i satisfacció. No hauria estat possible sense el reconeixement dels nostres estimats hostes, i sense l'ajuda i la passió que tot el personal de l'hotel fan que cada dia dels Pins en l'exercici del seu treball.

Gràcies de cor a tots vostès!


Hotel dei Pini sui Social Network

Follow Hotel dei Pini on Social Networks.

HOTEL DEI PINI REVIEWS

What they say about us